تذکر : انجام سفارشات و احراز هویت تنها از آی پی ایران مقدور خواهد بود

لذا از پروکسی و نرم افزار های تغییر آی پی استفاده ننمایید